Home

Service-Reparatii

Range of product

Quality

References

Contact

SPSU
Vanzari utilaje

H

I

D

R

O

J

E

T

 

The Company was:

              ISO 9001:2008                     ISO 140012004             ISO 18001:2007         

 

                      POLITICA REFERITOARE LA CALITATE SI MEDIU

          Politica S.C. HIDROJET S.A Breaza - organizatie specializata in proiectarea, producerea si comercializarea echipamentelor de injectie destinate motoarelor DIESEL, pompelor  si distribuitoarelor hidraulice pentru tractoare si alte masini agricole - are ca obiectiv fundamental indeplinirea tuturor cerintelor clientilor si cresterea continua a gradului de satisfactie al acestora, prin livrarea la termen de produse executate conform specificatiilor si cerintelor standardelor, cu un impact minim asupra mediului inconjurator. Prin mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemelor de Management al Calitatii si Mediului, elaborate si certificate in conformitate cu standardele ISO 9001 respectiv ISO 14001 in vigoare, dorim sa intarim increderea clientilor in calitatea  produselor noastre si sa sporim gradul de satisfacere a necesitatilor si asteptarilor acestora.

            De asemenea SC HIDROJET SA acorda o importanta deosebita protejarii mediului inconjurator, actionind pentru diminuarea impactului proceselor tehnologice desfasurate in cadrul organizatiei asupra mediului si incadrarea in  limitele admise de legislatia de mediu.

Obiectivele strategice ale organizatiei noastre in domeniul calitatii si mediului sunt:

1. Ascensiunea si mentinerea in pozitii de varf pe piata si cresterea continua a gradului de satisfactie al clientilor.

2. Dezvoltarea unui parteneriat pozitiv-activ, reciproc avantajos cu furnizorii  si cu clientii nostri in scopul cresterii calitatii produselor noastre si promovarii proceselor si procedurilor.

3. Obtinerea calitatii produselor in conditii de securitate a muncii, sanatate, cu respect fata de mediu si imbunatatirea continua a performantelor de mediu.

4. Reducerea cantitatii de deseuri produse si imbunatatirea permanenta a modului de gestionare a acestora, prevenirea poluarilor accidentale si  incadrarea in limitele impuse pentru poluantii evacuati in apa, aer si pe sol.

5. Utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor si utilitatilor, in vederea economisirii resurselor naturale

6. Conformarea cu legislatia in vigoare si cu reglementarile privind calitatea produselor, protectia mediului, sanatatea si securitatea ocupationala, aplicabile organizatiei.

7. Asigurarea securitatii si sanatatii la toate locurile de munca prin minimizarea sau eliminarea riscurilor pentru intregul personalul.

Managementul organizatiei reprezentat de Administratorul Special, isi asuma angajamentul de a respecta integral cerintele Sistemului de management al calitatii si al mediului, de  a-i creste nivelul continuu si de a actiona pentru realizarea obiectivelor mai sus mentionate.

            In acest sens intreprind urmatoarele actiuni:

          Asigur cadrul necesar pentru intelegerea, insusirea si aplicarea politicii in domeniul calitatii si al mediului de catre toti salariatii.

Asigur alocarea resurselor necesare pentru functionarea sistemului de management integrat calitate-mediu.

            Actionez pentru optimizarea procesului de fabricatie, cu utilizarea eficienta a resurselor energetice si naturale, a materiilor prime si materialelor si diminuarea impactului negativ asupra factorilor de mediu.

            Urmaresc monitorizarea continua a factorilor de mediu, potrivit planului de monitorizare impus si asigur conformarea cu  cerintele legale si alte cerinte aplicabile organizatiei.

Actionez asupra aspectelor semnificative de mediu, potrivit programului de management de mediu adoptat si pentru  atingerea performantelor privind prevenirea poluarii. 

Urmaresc corectarea neconformitatilor depistate cu ocazia auditurilor sistemului integrat calitate-mediu si aplicarea actiunilor preventive.

Efectuez periodic evaluari manageriale, tehnice si administrative ale sistemului de management al calitatii si al mediului si iau decizii pentru imbunatatirea permanenta a acestuia.

            Incredintez Reprezentantului Conducerii pentru Sistemul de Management al Calitatii si al Mediului autoritatea administrarii acestui sistem, sub directa mea coordonare.

Toti membrii organizatiei sustin angajamentul managementului in stabilirea obiectivelor si garantarea atingerii acestora, politica aplicata pentru toate produsele si serviciile noastre, care are ca scop cresterea nivelului afacerii, a sistemului relationar si a calitatii vietii.

                                                                                                                 ADMINISTRATOR SPECIAL,

                                                                                                                      

Home   About us   Range of product   Quality   References   Contact